Betonproducten

Wegenissbeton

Ook kwalitatief wegenisbeton behoort tot de specialiteiten van Delaere Stortbeton. Wegenisbeton voor openbare werken dient te beantwoorden aan de regionaal geldende voorschriften. In Vlaanderen is dit het ‘Standaardbestek 250 voor de wegenbouw versie 2.2’. Wegenbeton onderscheidt zich door de manier waarop het verwerkt wordt en door de belastingen waaraan het onderworpen wordt.

Voor een goede verwerking dient dit beton bijna aardvochtig te worden aangeleverd. Dit beton dient zeer dicht en gesloten te zijn om de atmosferische belastingen (zoals temperatuurschommelingen, regen, vorst en dooizouten) te trotseren. Omdat het een slijtlaag betreft, wordt wegenisbeton aangemaakt met steenslag zoals gebroken grind en porfier. Delaere Stortbeton is hierin een doorwinterd leverancier!

site by Visual