Betonproducten

Hoe benor beton bestellen?

Sedert 2000 behaalde Stortbeton Delaere het Benor certificaat, dat garant staat voor een kwaliteitssysteem en beton geleverd volgens de technische specificaties van de Belgische normen.

Bij het bestellen van BENOR-beton bij Delaere Stortbeton, moet u rekening houden met enkele belangrijke parameters. In eerste instantie moet er worden bepaald of het beton binnen of buiten het gebouw wordt gebruikt. Indien voor een buitentoepassing wordt gekozen, dan vormt de omgeving (zee, agressieve of andere omgeving) een beslissende factor. In functie van verdere criteria zoals bijvoorbeeld het contact met zeewater/regen, de vorstgrens, de aanwezigheid van zouten,… wordt vervolgens het type en de klasse BENOR-beton bepaald. Delaere Stortbeton helpt u hierbij graag.

Omgevingsklasse E : Kies hieronder de omgeving die overeenstemt met het betreffende constructiedeel

Niet Schadelijk

Omgevingsklasse   Ongewapend beton   Gewapend beton of
voorgespannen beton
Klasse Beschrijving Voorbeelden Minimale sterkteklasse Cmin W/Cmax Minimale sterkteklasse Cmin W/Cmax
E0 Niet schadelijk   C 12/15 of C 8/10(1) - 1,00 of 1,50(1) Niet van toepassing

Binnen

Omgevingsklasse   Ongewapend beton   Gewapend beton of
voorgespannen beton
Klasse Beschrijving Voorbeelden Minimale sterkteklasse Cmin W/Cmax Minimale sterkteklasse Cmin W/Cmax
E1 Binnenomgeving Binnenkant van woningen en kantoren C 12/15 - 1,00 C 16/20 260 0,65

Buiten

EE : buitenomgeving

Omgevingsklasse   Ongewapend beton   Gewapend beton of
voorgespannen beton
Klasse Beschrijving Voorbeelden Minimale sterkteklasse Cmin W/C
max
Minimale sterkteklasse Cmin W/C
max
EE1 Geen vorst Fundering onder vorstgrens C 12/15 - 1,00 C 20/25 280 0,60
EE2 Vorst, geen contact met regen Overdekte open parkeergarage, kruipkelder, open doorgang in gebouw C 25/30 300 0,55 C 25/30 300 0,55
EE3 Vorst, contact met regen Buitenmuur, in contact met regen C 25/30 300 0,55 C 30/37 320 0,50
EE4 Vorst en dooizouten (aanwezigheid van dooizouthoudend water(2) Delen van weginfrastructuur zonder eis i.v.m. het ingesloten luchtgehalte C 35/45 340 0,45 C 35/45 340 0,45
Delen van weginfrastructuur met eis i.v.m. het ingesloten luchtgehalte C 25/30 320 0,50 C 30/37 340 0,45

ES : Zeeomgeving

Omgevingsklasse   Ongewapend beton   Gewapend beton of
voorgespannen beton
Klasse Beschrijving Voorbeelden Minimale sterkteklasse Cmin W/C
max
Minimale sterkteklasse Cmin W/C
max
  Geen contact met zeewater, wel contact met zeelucht (tot 3 km van de kust)
en/of brak water
   
ES1 Geen vorst Fundering onder vorstgrens in contact met brak water C 20/25 280 0,60 C 30/37 320 0,50
ES2 Vorst Buitenmuur van gebouw aan kust in contact met regen C 25/30 300 0,55 C 30/37 320 0,50
  Contact met zeewater    
ES3 Ondergedompeld   C 25/30 300 0,55 C 35/45 340 0,45
ES4 Getijden- en spatzone su(2) Kaaimuren - zonder eis i.v.m. het ingesloten luchtgehalte C 35/45 340 0,45 C 35/45 340 0,45
Kaaimuren - met eis i.v.m. het ingesloten luchtgehalte C 25/30 320 0,50 C 30/37 340 0,45

EA : Agressieve omgeving (3)

Omgevingsklasse   Ongewapend beton   Gewapend beton of
voorgespannen beton
Klasse Beschrijving Voorbeelden Minimale sterkteklasse Cmin W/C
max
Minimale sterkteklasse Cmin W/C
max
EA1 Zwak agressieve chemische omgeving 300 0,55 C 25/30 300 0,55 C 25/30
EA2 Middelmatig agressieve chemische omgeving 320 0,50 C 30/37 320 0,50 C 30/37
EA3 Sterk agressieve chemische omgeving 340 0,45 C 35/45 340 0,45 C 35/45

(Er moet een cement HSR - overeenkomstig NBN B12-108 - gebruikt worden indien het sulfaatgehalte > 500mg/kg in water en > 3000 mg/kg in grond + eventueel bijzondere studie).

(1) Enkel voor uitzonderlijke toepassingen in ongewapend beton, zoals bijvoorbeeld zuiverheidbeton voor funderingen.
(2) Beton zonder toegevoegde lucht behalve indien opgelegd door de voorschrijver.
(3) Indien nodig, mag een omgevingsklasse EA gecombineerd worden met een andere, relevante omgevingsklasse.
Voorbeeld: EA1 en EE3 voor een element in een licht agressieve omgeving en blootgesteld aan vorst en regen.

site by Visual