Betonproducten

De basis van een stevig huis zijn goeie funderingen !

Bij Delaere Stortbeton weten we dat de fundering van een gebouw of constructie van essentieel belang is. Die zorgt ervoor dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond. De funderingssleuven worden traditioneel gegraven tot op circa 80 cm beneden het maaiveld.

De aanleg van de fundering is op deze diepte vorstvrij. In de sleuven wordt beton gestort en afgewerkt. Als het beton voldoende is uitgehard, kunnen de funderingsmuren worden opgemetseld tot aan de onderkant van de vloer.

site by Visual