Betonproducten

Soorten

Stabilise / Chape / Mortel

Gestabiliseerd zand met aanvulzand

Bij Delaere Stortbeton kunt u terecht voor gestabiliseerd zand (stabilisé) en chape. Zandcement bestaat uit een homogeen mengsel van zand cement en water. Verder kan de verwerkbaarheid van gestabiliseerd zand en chape van 2 naar 4 uur (halve dag) of naar 8 uur (volle dag) worden verlengd door toevoeging van een 1% of 2% VERTRAGER. Die wordt dan vervolgens homogeen in de massa in de betonmenger gemengd.

Dit type stabilisé wordt aangemaakt met fijn aanvulzand en zeefzand en wordt gebruikt bij aanvullingen rond kelders, onderfundering van bestratingen, omhullen van rioleringsbuizen,…

site by Visual